”Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.”   Michael Jordan

Binnen een High Performing team doet iedereen waar hij/zij goed in is en allen genieten van de manier waarop zij het gemeenschappelijke doel bereiken.

Een mooi statement, maar hoe krijg je van een groep mensen nu zo’n HP-team?

Antwoord: Teamcoaching.

Wat is teamcoaching?

Over wat een teamcoach precies is en doet zijn heel wat visies te verzamelen.

Volgens Martijn Vroemen, auteur van het Handboek Teamcoaching, is een teamcoach iemand:

  • die het team helpt bij zijn ontwikkeling
  • om het zo zelfstandig mogelijk te maken,
  • die daarbij gericht is op collectieve processen
  • en die dat zo mogelijk belangeloos doet.

Door teamcoaching zorg ik er voor dat het team tot zelfontwikkeling komt. Of dit nu een bestaand team is dat weer op weg moet worden geholpen, of een team dat een verandering wil doorvoeren of een groep die wil gaan samenwerken. In al deze situaties is het team erbij gebaat een onafhankelijke coach te hebben die zorgt dat hun ontwikkeling beter en sneller verloopt en daarna ook langer stand houdt.

Er zullen verschillende factoren in overweging worden genomen, zoals: fases van groepsontwikkeling, groepsdynamiek, omgaan met conflicten, zelfbewustzijn, intervisie, openheid, feedback/forward en zelfcoaching.

Ik maak gebruik van diverse tools & technieken om het team meer inzichten te geven. Daarbij kan je denken aan een test, spellen, simulaties en actieve opdrachten.

Neem contact op