Veel mensen hebben moeite effectief en efficient te kunnen werken, waardoor het werk zich blijft opstapelen.

Door je persoonlijke organisatie te verbeteren kun je zaken sneller en beter afhandelen.
Je krijgt inzicht in prioriteiten en wordt begeleid in het opstellen van een effectieve werkplanning. In deze werkplanning neemt door productieverhogende aspecten de slagvaardigheid toe en neemt door tijdsbesparende aspecten de stressgevoeligheid af.

 

Je ervaring en vaardigheden helpen je weinig wanneer je je tijd niet optimaal gebruikt. Wanneer je niet weet hoe je prioriteiten stelt, hoe je plant, delegeert etc.

Eerdere deelnemers aan deze training reageerden:

Ik voel me rustiger. Ik weet wat er verwacht wordt en kan dat voor elkaar krijgen.

Mijn collega’s reageren professioneler, door de wijze waarop ik hen benader.

Ik ken mijn prioriteiten nu en vind het daardoor makkelijker om de diverse acties te definiëren.

 

Belangrijke onderwerpen die zullen worden besproken:·

  • Het gebruik van tijd
  • Realiteit versus verlangen
  • Doelen stellen
  • Planning van activiteiten en tijd
  • Omgaan met de stapels werk
  • Tijdbeheer met anderen
  • Vergaderingen (optioneel)
  • Snellezen & Mind Mappen (optioneel)
Neem contact op