“The future depends on what you do today.”                                   Mahatma Gandhi

Loopbaan coaching  het onderzoeken en opvolgen van hetgeen jij wil/kan om zo (weer) plezier te vinden in werken. Een loopbaancoach is iemand die jou op professionele manier ondersteunt in de ontwikkeling van jezelf in je loopbaan. Alles draait om jou als persoon en jouw persoonlijke ontwikkeling.

Hoe ziet zo’n loopbaan coaching traject er uit?

1. Het kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en tasten we af of er een match is tussen coach-coachee.

Daarnaast bekijken we jouw vraag en onderzoeken we wat jij wilt ontwikkelen. We beschrijven jouw vraag op een SMART manier, zodat duidelijk wordt wat je wanneer wilt bereiken.

2. De vervolggesprekken

Tijdens deze gesprekken werken we aan jouw loopbaan vraag.

Ik maak gebruik van diverse tools & technieken om jou meer inzichten te geven. Daarbij kan je denken aan een test, spellen en actieve opdrachten. Ook kan hier je kwaliteiten, cv, wensen mbt een volgende stap, het opstellen van een motivatie of de voorbereiding van een sollicitatiegesprek worden besproken.

Elk gesprek wordt beëindigd met de afspraak van hetgeen je gaat doen de komende periode. Uiteraard zullen we dan ook een volgende gesprek beginnen met jouw reflectie daar op.

Jij maakt van deze gesprekken een verslag vanuit jouw perspectief. Wat heb ik opgepikt? Wat ga ik daar mee doen?

Uit ervaring blijkt dat er 1-5 vervolggesprekken nodig zijn.

3.Het eindgesprek

We sluiten af met een evaluatie. Kijken terug op het gehele traject en de gerealiseerde doelen.

Daarnaast kijken we ook terug op onze tijdelijke samenwerking en hoe we die een vervolg kunnen geven, indien nodig.

Neem contact op