Wil jij ook een bijdrage van 50% in ontwikkelingskosten voor jou of je medewerkers?

Je wilt groeien als (MKB) ondernemer en denkt aan hoe jij of je medewerkers kunnen groeien. Dan kom je snel bij persoonlijke ontwikkeling door training /coaching voor jezelf of je medewerkers. Dit kunnen zowel trainingen zijn voor technische vaardigheden als gedragsveranderingen.

Ook denk je soms: Doen mijn medewerkers wel wat zij willen? Doen zij dat op een effectieve manier? Hebben zij wel plezier in wat zij doen? Dan is er loopbaan begeleiding om een en ander op de rails te krijgen of om er voor te zorgen dat jij en je medewerkers zijn voorbereid op wat gaat komen.

Bij OPTIO kan je uiteraard voor al deze zaken terecht. Als dan een deel van de investering die je daarvoor maakt vergoed kan worden, dan is dat mooi meegenomen.

Provincie Flevoland stimuleert ondernemerschap

De Provincie Flevoland wil graag ondernemerschap en duurzame economische groei stimuleren. Daarvoor hebben zij een voucherregeling gemaakt waarvan de uitvoering is uitbesteed aan De Horizon. Op de site van De Horizon kan je alles lezen met betrekking tot deze verschillende regelingen. Uiteraard kan ik je daar ook bij helpen.

Er worden verschillende regelingen besproken met o.a. het beoogde doel, voorbeelden, looptijden en criteria.

Ik denk dat met name de volgende 2 regelingen  met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en/of bedrijfsscholing interessant zijn.

Voucher persoonlijke ontwikkeling: scholing en coaching gericht op de ondernemer

Een van de vouchers die wordt uitgegeven heeft betrekking op de persoonlijke ontwikkeling van de de ondernemer. Zoals bijvoorbeeld trainingen/cursussen op het gebied van management vaardigheden (bijv. communiceren, motivatie, emotionele intelligentie, leiden vs managen). Maar ook kan je denken aan het coachen van management en persoonlijke effectiviteit (hoe zorg ik dat ik het beste uit mij naar boven haal en dat mij eigen maak?).

Voucher bedrijfsscholingsscan: gericht op behoud van arbeidsvitaliteit van de medewerkers.

Een ander voucher is meer gericht op de arbeidsvitaliteit van de medewerker in relatie tot de ambitie van de onderneming. Daarbij kan je denken aan loopbaan begeleiding (het onderzoeken en opvolgen van wat de medewerker wil/kan om zo (weer) plezier te vinden in werken). Maar ook onderzoek naar de benodigde competenties bij invoering van een nieuwe activiteit (welke kwaliteiten bezit de medewerker al, welke moeten wat meer ontwikkeld worden?).

Neem contact op om te onderzoeken hoe deze regeling ook voor jou voordelen kan opleveren.