Oud-basketballer Michael Jordan zei het ooit treffend: “Met talent win je wedstrijden, met teamwork win je kampioenschappen.” Een effectief en efficiënt team is in staat om vooraf opgestelde doelen te behalen en tegelijkertijd te werken aan de ontwikkeling van de afzonderlijke teamleden. Nu geldt dat natuurlijk niet alleen voor sportteams; ook binnen organisaties zijn teams van onschatbare waarde. Maar hoe zorg je ervoor dat afzonderlijke personen als een hecht team samenwerken? Optio vertelt je alles over het nut van teamwork in het bedrijfsleven en hoe je van jouw projectteam een ‘High Performing Team’ maakt.

Het belang van teamwork voor een organisatie

Zonder mensen kan een organisatie niet bestaan. Echter, een organisatie waarin werknemers op zichzelf aangewezen zijn, zal niet succesvol zijn. Teamwork is het toverwoord. Samenwerkende werknemers versterken elkaar namelijk. Door samen te werken worden vertrouwensbanden tussen teamleden versterkt en krijgen ze inzicht in de kwaliteiten, kennis en ervaring van de ander. Ieder individu is anders, maar door de koppeling van de individuen binnen een team in goede banen te leiden, ontstaat een groep mensen die effectief en energiek met elkaar kan samenwerken en complexe projecten tot een goed einde brengt.

Van eilandjes tot een hecht team

Als iedereen binnen een organisatie alleen zijn eigen werk doet en niet met elkaar samenwerkt, leidt dit tot chaos. Zorg er daarom als projectleider voor dat iedereen met elkaar communiceert en informatie uitwisselt. Er ontstaat dan automatisch een betere samenwerking tussen de verschillende personen en bijkomende persoonlijkheden.

Wanneer de leden tot inzicht komen dat een goede samenwerking tot betere resultaten leidt, ontstaat een teamgevoel. Als ieder teamlid doet waar hij of zij goed in is én ervan geniet, ontstaat een zogenaamd ‘High Performance Team’. Een team dat excelleert, de gestelde doelen behaalt en de individuele teamleden hun talenten laat ontwikkelen, is voor iedere organisatie goud waard.

Met talent win je wedstrijden, met teamwork win je kampioenschappen
– Michael Jordan

Ronald Verheijden: “Teamwork-trainingen zijn altijd divers. Samen met jouw team werk ik toe naar het hoogst haalbare: een High Performance Team.

Laat alle teamleden optimaal samenwerken

Binnen projectmanagement is een goed geolied team de sleutel tot succes. Zorg er daarom voor dat de neuzen van alle teamleden dezelfde kant op staan. Gebruik onderstaande aandachtspunten om de mate van teamwork binnen het projectteam te verhogen en om te voorkomen dat je team het doel van het project uit het oog verliest.

1. Onthoud wat goed is voor het team. Ieder teamlid heeft andere prioriteiten, interesses en persoonlijke doelen. Dat is niet erg, maar het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat het doel van het project altijd voorop staat. Probeer daarom altijd in een vroeg stadium de individuele belangen van teamleden te achterhalen. Zorg ervoor dat het duidelijk is dat ieder teamlid een bepaalde verantwoordelijkheid draagt en dat het teambelang het belangrijkst is. Waar mogelijk kun je proberen om individuele interesses te verweven met de doelstellingen van het project.

2. Houd teamrollen afgebakend. Zorg ervoor dat de rollen en takenpakketten van de teamleden goed afgebakend zijn. Dit voorkomt overlap in werkzaamheden en miscommunicatie, zowel binnen als buiten het team. De rolverdeling kun je maken door ieder teamlid te vragen naar zijn of haar gewenste en ideale rol binnen dit team. Stel de rolverdeling op en hou regelmatige meetings om iedereen te informeren over de voortgang. Tijdens deze gesprekken komen ook eventuele onvoorziene conflicten boven. Bovendien zorgt een goede rollenbeschrijving ervoor dat er intern en extern geen miscommunicatie kan ontstaan over verantwoordelijkheden.

3. Definieer het einddoel. De leden van een team kunnen nog zo op elkaar ingespeeld zijn, als het uiteindelijke doel van het project niet duidelijk is, is de kans groot dat het project mislukt. Stel daarom vooraf duidelijke, eenduidige doelen vast. Door deze houvast kan het projectteam vele malen efficiënter naar die doelen toewerken. Ga regelmatig in overleg met je team om er zeker van te zijn dat alle neuzen nog dezelfde kant op wijzen. Een goede teamnaam kan ook een goede herinnering zijn aan het uiteindelijke doel van het project.

4. Wie is eindverantwoordelijk? Als het projectteam een leider heeft, zorg er dan voor dat het voor iedereen duidelijk is wie de leiding heeft over het project én wie eindverantwoordelijk is (zie ook punt 2, rolverdeling). Zorg voor een goede teamstructuur en voldoe als projectleider aan de verwachtingen van je teamleden. Als er met een zelfsturend team wordt gewerkt, ligt dit uiteraard anders.

5. Blijf communiceren. Slechte communicatie is een van de grootste redenen waarom een project mislukt. Besteed daarom veel tijd aan het praten met alle teamleden om ervoor te zorgen dat de moraal hoog blijft en om inzichtelijk te krijgen waar ze tegenaan lopen en welke behoeften ze hebben.

Beter samenwerken binnen jouw projectteam?

Werk je veel in projectteams of geef je leiding aan teams? Trainer Ronald Verheijden geeft al jarenlang trainingen waarin hij er met opdrachten en bewustwording voor zorgt dat teamleden beter met elkaar communiceren en samenwerken. De punten die in de training aan bod komen:

Neem contact op met Optio en maak van jouw team een ‘High Performing Team’!