Scrum is een vaak gehoorde term in de bedrijfswereld. Het is een relatief nieuw begrip en wordt vaak verward met Agile en Lean. Maar wat is Scrum nu eigenlijk en wat kun je ermee? Waarom is het zo snel populair geworden? Optio gaat dieper in op het ‘scrummen’ en legt uit wat de voordelen zijn van deze manier van werken.

Scrum als onderdeel van Agile

Om uit te leggen wat Scrum is, maken we eerst een zijstap naar Agile. Agile is een verzameling waarden en principes die een team kan gebruiken om beslissingen te nemen die resulteren in een betere ontwikkeling van bijvoorbeeld software. De principes vertellen niet wat gedaan moet worden, maar vormen een basis van opvattingen die het team de mogelijkheid geeft om weloverwogen beslissingen te nemen ten bate van het project.

Scrum is een manier van werken die leunt op de principes van Agile. Met scrum wordt een team in staat gesteld om een project ‘on the go’ aan te passen aan bijvoorbeeld de veranderende wensen van een klant. Er wordt meer waarde gehecht aan individuen, samenwerking en interactie dan aan processen, documentatie en het volgen van een vaststaand plan. Door de klant periodiek delen van een project op te leveren die direct gebruikt kunnen worden, houd je de klant tevreden.

Maar wat is Scrum nu eigenlijk?

Scrum is een manier van werken waarbij een project als het ware opgedeeld wordt in kleine, behapbare mini-projecten. In teams van vijf tot negen personen heeft ieder teamlid een eigen taak. Een belangrijk principe hierbij is dat iedereen samenwerkt en elkaar helpt om in korte ‘sprints’ delen van het eindproduct op te leveren. Deze manier van werken vraagt van de teamleden een hoge mate van zelfstandigheid, maar stelt het team in staat om snel te schakelen bij een verandering in de doelstelling of de verwachting van de klant.

De voordelen van scrummen

Een Agile werkwijze zoals Scrum levert diverse voordelen op, zowel voor het uitvoerende team als de opdrachtgever. Een overzicht:

  1. Een project opdelen in behapbare brokken bespaart kosten. Vaak wordt een groot project eerst in zijn geheel afgemaakt, waarna er op het eind blijkt dat er iets misgegaan is. Met de scrummethode worden er tussentijds producten (of extra functionaliteit) opgeleverd. De klant krijgt op deze manier periodiek iets tastbaars in handen en het team kan – wanneer nodig – tussentijds bijsturen. Zo kunnen onnodige werkzaamheden en extra kosten voorkomen worden.
  2. Grootschalige projecten worden door de scrum-aanpak overzichtelijk en beheersbaar. Door sprints van gemiddeld twee tot vier weken in te stellen, deel je het grote project op in kleinere ‘deelproducten’. Zo blijven het project en de voortgang daarvan overzichtelijk.
  3. Hoewel iedereen in het ontwikkelteam eenzelfde functie heeft, hebben teamleden toch hun eigen specialisatie, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Het totale team bestaat uit betrokken mensen vanuit de organisatie en de klant. Iedereen is nauw betrokken bij de planning en de uitvoering, wat het eindproduct ten goede komt.

Scrum introduceren in jouw organisatie

Werk jij in een organisatie waarin gewerkt wordt met starre methodes, maar willen jullie dit op een andere manier vormgeven? Optio verzorgt trainingen en begeleiding om dit succesvol in te voeren en je eventueel voor te bereiden op het behalen van een Scrum certificering. Op de pagina Scrum certificering lees je hier meer over.