De titel van deze blog geeft de conclusie natuurlijk al een beetje weg: een leider en een manager zijn niet hetzelfde. Hoewel de twee termen veelvuldig door elkaar gebruikt worden, zijn er wel degelijk vlakken waarop ze van elkaar verschillen. In deze blog gaan we in op de eigenschappen van leiders en managers en leggen we uit waarom management en leiderschap in elkaars verlengde liggen, maar tegelijkertijd toch zo verschillend zijn.

Een manager is niet per definitie een leider

De verwarring tussen de definities van leiderschap en management is eenvoudig te verklaren; een manager geeft doorgaans namelijk leiding aan een groep werknemers. Maar daar begint de schoen al direct te wringen. Als je leiding geeft wil dat namelijk niet meteen zeggen dat je een goede leider bent. Hoe zit dat precies?

Manager

Een manager is gericht op het hanteren en onderhouden van een systeem, een vaste structuur. Door de dagelijkse gang van zaken draaiende te houden, zorgt een manager voor handhaving van het beleid van de organisatie.

Leider

Goede leiders hebben visie en zetten liever de grote lijnen uit binnen een organisatie. Het projectdoel is uiteraard belangrijk, maar het organisatiebelang en de ontwikkeling van het personeel zijn zeker niet ondergeschikt.

In het kort komt het neer op het verschil in opvatting over wat het beste is voor een organisatie. Een manager denkt vaak aan de korte termijn en bekijkt project voor project wat er nodig is om dit binnen de gestelde tijd af te ronden en te voldoen aan de gestelde eisen.

Een leider kijkt veel meer naar het grote geheel en de toekomst van een organisatie. De focus van leiders ligt dan ook veel meer op het onderhouden en uitbouwen van relaties en het faciliteren van zelfontwikkeling. De visie van een leider en de overtuigingskracht waarmee hij die op anderen kan overbrengen, creëert binnen de organisatie draagvlak voor deze visie.

“Leidinggeven is niet vertellen wat ze moeten doen, maar ervoor zorgen dát ze het doen.” – Ronald Verheijden

Deze eigenschappen zijn belangrijk voor een leider

Niet iedereen heeft het in zich om manager of leider te worden. Dat blijkt wel uit de praktijk: veel managers hebben hier niet voor geleerd, maar zijn doorgegroeid vanwege de jarenlange ervaring in hun functie. Ze zijn het dan ook niet gewend om met mensen te werken. Voor leiderschap geldt dat je het wel in je moet hebben. Je kunt het uitbouwen en verfijnen, maar het gevoel om met mensen te werken moet wel in je zitten. Zo moet je als leider de natuurlijke kwaliteit bezitten om mensen op een bevlogen manier te inspireren en draagvlak te creëren voor jouw visie op de organisatie.

De belangrijkste eigenschappen van een goede leider
Een leider moet mensen mee kunnen krijgen in zijn ideeën en visie en moet dus beschikken over een flink pakket aan eigenschappen:

IQ tegenover EQ: wat is belangrijk

Voor een leider is emotionele intelligentie een belangrijke eigenschap. Qua uitvoerende taken – waar je IQ voor nodig hebt – kun je jezelf het meeste wel aanleren, maar goed samenwerken met mensen en ze inspireren is niet iedereen gegeven. Trainer Ronald Verheijden van OPTIO omschrijft het als volgt: “Leiderschap is niet vertellen wat ze moeten doen, maar ervoor zorgen dát ze het doen.” Met een hoog EQ weet je hoe je de juiste voorwaarden schept om het werk op tijd af te krijgen.

Leiders met een hoog EQ kunnen ook hun eigen werk en handelen analyseren. Ze zijn in staat om kritisch naar zichzelf te kijken en hun eigen gedrag te veranderen. Plaats jezelf dus niet boven de rest, maar laat zien dat je op dezelfde hoogte staat; neem alle feedback dan ook zeer serieus en werk aan jezelf. Een goede leider staat altijd open voor zelfontwikkeling.

Is een goede projectmanager een leider of manager?

Als projectmanager heb je de taak om binnen een bepaalde tijd een specifieke opdracht te voltooien. Om het gewenste resultaat te behalen, zul je veel moeten managen. Zo moet je afspraken maken, de voortgang bewaken, teamrollen verdelen en beslissingen nemen. Maar om alles uit jouw team te halen en het project écht succesvol af te ronden, moet je je rol pakken als leider. Inspireer en motiveer je teamleden, stimuleer teamwork, durf taken los te laten, bouw duurzame relaties op en besteed tijd aan de ontwikkeling van de projectleden en die van jezelf! Houd in je achterhoofd dat jouw team het belangrijkste is; investeer tijd en energie in je teamleden en het betaalt zich vanzelf uit!

Word een betere manager én leider

Ben jij projectmanager en wil jij een betere manager worden met de juiste leiderschap skills? Trainer Ronald Verheijden organiseert regelmatig de training Management vaardigheden, waarin hij niet alleen ingaat op het takenpakket van een manager, maar ook handvatten geeft voor het ontwikkelen van de juiste leiderschapsvaardigheden. Lees er meer over op de pagina van specialist naar leider of neem contact op met Ronald via 06 5316 9277.

< Teamwork zorgt voor effectiviteit binnen projectteams