Veel artikelen, filmpjes of webinars over millennials hebben een negatieve insteek: millennials zijn eigenwijs. De kinderen van babyboomers en oudere mensen uit Generatie X zijn ‘moeilijk te managen’ en ‘doen alles op hun eigen manier’.

Maar ik zie ze juist anders: inspirerend, creatief, out-of-the-box, doelgericht en flexibel. De generatie die nu de arbeidsmarkt instroomt, waarvan de verwachting is dat er in 2019 meer zijn dan babyboomers, weet heel goed wat ze wil. Aan jou als manager of leider de taak om hierop in te spelen: hoe ga je om met een groep werknemers die ‘anders’ is?

Waarom denkt men dat millennials eigenwijs zijn?

Om goed leiding te kunnen geven aan een millennial, zul je je moeten verdiepen in de achtergrond van deze zogenaamde ‘Generatie Y’. Deze groep werknemers is geboren in de laatste 15 tot 20 jaar van de vorige eeuw. De manier waarop ouders hun kinderen destijds opvoedden, was gebaseerd op structuur, aanmoediging, bevestiging en het tonen van (veel) waardering. Deze opvoeding zorgt ervoor dat ze – nu ze zelfstandig zijn en (vaak) een eerste baan krijgen – veel op hun eigen manier doen, andere prioriteiten hebben en continu geprikkeld willen worden. Dat wordt door velen als eigenwijs gezien, maar kan ook duiden op een duidelijke mening.

Ze hebben een doel voor ogen en gaan daarvoor. Je zou bijna zeggen: “Hoezo managen? Laat ze gaan!” Er is een reden waarom zelfsturende teams tegenwoordig zo populair zijn en ook echt goed functioneren.

“Leer de ‘Generatie Y-gebruiksaanwijzing’ uit je hoofd” – Ronald Verheijden

Omarm Generatie Y, millennials zijn de toekomst!

Een tip voor jou als manager: leer de ‘Generatie Y-gebruiksaanwijzing’ uit je hoofd, accepteer deze werknemers en stimuleer ze op de juiste manier. De generatiekloof is onverbiddelijk aanwezig, maar de millennials zijn wél de mensen die de komende jaren de vacatures op gaan vullen. Als jij zorgt dat ze in hun baan vinden waar ze naar op zoek zijn, dan zullen ze optimaal presteren! Millennials zijn jouw toekomstige collega’s, maar tegelijkertijd je klanten én je concurrenten.


De generaties op een rij.

Zo laat je een millennial optimaal renderen in jouw bedrijf

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de beweegredenen van millennials. Wat willen ze nu eigenlijk? Wat zoeken ze in een baan? Hoe voelen zij zich gewaardeerd? Door onderstaande tips toe te passen, laat je zien dat je millennials belangrijk vindt, hun mening respecteert en van ze wil leren. De tips zijn overigens niet alleen zeer interessant voor managers, projectmanagers en leiders, maar voor iedereen die met millennials werkt.

1. Structuur

Aan de ene kant houden millennials van structuur, hetgeen voortkomt uit hun opvoeding. Aan de andere kant willen ze ook niet beperkt worden in hun vrijheden. Omdat die twee zaken kunnen botsen, moet je als leidinggevende wel duidelijk aangeven wat je verwachtingen zijn. Hiermee schep je duidelijkheid over het einddoel en de reden. De weg ernaartoe is echter geen recht pad. Geef hen de ruimte en vrijheid om de doelen op hun eigen manier te behalen. Dit geeft de millennial de kans om persoonlijke groei te realiseren en te laten zien hoe goed hij ergens in is.

Kortom: geef ze een duidelijk doel en de vrijheid om zelf te bepalen en uit te zoeken hoe daar te komen.

Ik heb het als manager ook vaak gezegd: “Het maakt me niet uit wat je doet, hoe je het doet of wanneer je het doet, áls je het maar doet en het doel binnen een afgesproken tijd behaalt.”

2. Benoem het ‘waarom’

Millennials willen weten wat de reden is van de vraag die je ze stelt of de opdracht die je ze geeft. Het is niet voldoende om alleen maar aan te geven wat ze moeten doen. Ze willen namelijk graag zinvol werk doen (zie ook tip 1 over structuur en het doel). Geef hen daarom altijd achtergrondinformatie, zodat ze inzien dat de opdracht ergens goed voor is.

3. Besteed aandacht aan het geven van feedback

Feedback is voor millennials heel belangrijk. In hun opvoeding werden ze aangemoedigd en werd hen ‘continu’ verteld wanneer ze iets goed hadden gedaan. Ze hebben daardoor meer feedback nodig dan oudere generaties. Vertel ze dan ook hoe ze hun werk hebben gedaan; of het nu goed of minder is. Wees hier niet bang in. Deze generatie is opgegroeid met het internet en is daardoor gewend aan informatie en feedback die direct beschikbaar is.

Hier komt echter wel jouw taak als leidinggevende om de hoek kijken. Geef de feedback niet op een controlerende en corrigerende manier, maar moedig de millennials aan. Treed naar voren als inspirerend persoon en begeleid ze op een coachende manier.

4. Gebruik hun kennis

Het is hoogst waarschijnlijk dat millennials meer van internet, social media en smartphones afweten dan jij, dus maak daar gebruik van. Zet ze in om de technologieën binnen het bedrijf te verbeteren en je zult zien dat ze met hun creatieve ideeën veel voor elkaar krijgen. Geef hen vertrouwen en ze betalen dit dubbel en dwars terug.

Millennials kijken gemiddeld 200 keer per dag op hun telefoon. Wil je met ze communiceren? Gebruik dat medium dan ook. Zij zullen bijvoorbeeld veel eerder via apps en social media communiceren dan de babyboomers, die liever telefoneren.

5. Probeer ze aan je te binden

Een algemene ontwikkeling die ook zeker geldt voor millennials, is het jobhoppen. Een vaste baan voor meerdere jaren is steeds minder populair bij deze doelgroep. Als er een verbetering op hun pad komt, zullen zij deze grijpen. Millennials willen graag gewaardeerd worden als individu en niet slechts een onderdeel zijn van iets. Ze vinden een inspirerende werkomgeving en de collega’s vaak belangrijker dan het salaris.

Als je goede, jonge mensen aan jouw organisatie wil binden, moet je ervoor zorgen dat ze binnen het bedrijf kansen krijgen om zichzelf te ontplooien en dat niet buiten de deur gaan zoeken. Een groot financieel concern gaf al eens aan dat ze hun mensen zó willen opleiden en begeleiden, dat ze aantrekkelijk worden voor de markt. Dan is het bedrijf genoodzaakt om nog meer zijn best doen om deze mensen te behouden. Het maakt ze dan ook aantrekkelijker in situatie wanneer er gereorganiseerd moet worden.

6. Faciliteer de balans tussen werk en privé

Voor een millennial zijn thuiswerken, flexibele werktijden en arbeidsvoorwaarden op maat belangrijke factoren om voor een werkgever te kiezen. Ze hechten veel waarde aan de verhouding tussen werk en privéleven. Tijd voor hobby’s en ontspanning zijn, net als tijd doorbrengen met familie, vrienden en het gezin, voor millennials belangrijke aspecten die bijdragen aan een zinvol en gelukkig leven. Als je hier als werkgever in investeert, krijg je er veel voor terug.

Niet voor niets is Google gekozen als een van de populairste werkgevers. Zij proberen zoveel mogelijk flexibiliteit in de werkschema’s te brengen. Daarnaast proberen zij ook werkstress weg te nemen en de medewerker zoveel mogelijk te ontzorgen. Het zijn immers de babyboomers (workaholics) die deze generatie steeds aangaven dat er meer in het leven is dan werken.

Een veel gehoorde ‘klacht’ over de millennial is dat ze niet willen overwerken. Bovenstaande geeft al aan dat ze daar zeker niet op zitten te wachten, maar wanneer je het commitment van de millennial krijgt, gaan ze voor je door het vuur.

7. Faciliteer hun behoefte naar ontwikkeling

Een belangrijke eigenschap van iedere werknemer – en dus ook de millennial – is dat hij of zij zichzelf continu wil ontwikkelen. Dit betekent dat een organisatie er alleen de ruimte voor hoeft te scheppen. Bij het ontwikkelen zelf hebben millennials vaak geen hulp nodig. Doordat ze opgegroeid zijn met het internet, kunnen ze zich heel snel aanpassen en weten ze ook precies waar ze de informatie kunnen halen waarmee ze zichzelf ontwikkelen. Dit betekent overigens niet dat zij alleen maar via internet willen leren. Juist de combinatie (blended learning) van de diverse leeromgevingen boeit hen bijzonder. Dit is vergelijkbaar met de combinatie tv/radio/internet die gebruikt wordt in de marketing.

8. Stimuleer het werken in teams

Vandaag de dag werken studenten al regelmatig in groepsverband. Dit stimuleert hun vermogen om zich aan te passen aan anderen en leert ze om samen te werken. Deze ervaring kan binnen een organisatie gebruikt worden om hen te laten opereren in teams om projecten op een creatieve manier tot een goed einde te brengen. Projectleiders of -managers kunnen met bovenstaande tips dan weer zorgen dat ze de volledige potentie van de millennials benutten!

De voordelen van werken in teams lees je in mijn eerdere blog Teamwork zorgt voor effectiviteit binnen projectteams.

Eigenwijs?

Millennials zijn vaak beschermend opgevoed; hun ouders brachten ze overal naartoe en wilden ze overal aan mee laten doen, maar of de millennial dat nu zelf altijd zo graag wilde? Aan de andere kant zijn millennials opgevoegd vanuit de opvatting dat alles mogelijk is en dat ze alles kunnen als ze dat willen (vandaar ook vaak hun keuzestress). De onzekere toekomst die de recessie met zich meebracht, maakte dat millennials andere manieren van consumeren ontwikkelden (delen van auto’s, lenen van spullen, het opkomen van kledingbibliotheken). Dit heeft een grote weerbaarheid en een groot aanpassingsvermogen ontwikkeld.

Voor iedereen die met millennials werkt brengt dit gegeven uitdagingen met zich mee, maar vooral ook kansen. Pas de tips toe in de praktijk en je zult zien dat jij de potentie van de millennials ten volste benut!

Meer informatie?

Zoals je hebt kunnen lezen gaat het leidinggeven aan millennials iets anders dan je misschien gewend bent. Wil je meer praktische tips en handvatten om goed leiding te geven aan de millennials binnen jouw organisatie? OPTIO-trainer Ronald Verheijden organiseert regelmatig trainingen Management vaardigheden waarin hij ingaat op jouw manier van managen en hoe je draagvlak creëert bij mensen van verschillende generaties. Voor meer informatie bel je Ronald op 06 53 169 277. Je kunt natuurlijk ook een e-mail sturen.

< Het verschil tussen leiden en managen