Een project leiden is niet gemakkelijk. Zowel in de opstartfase als in het verdere verloop liggen risico’s op de loer. In dit blog krijg je vijf handvatten die ervoor zorgen dat jouw project een succes wordt. Vanaf de opstart, met een stakeholder analyse en het in kaart brengen van risico’s, tot het maken van een planning en goed communiceren: met deze tips rond je ieder project succesvol af.

  1. Leg de basis voor je succes als projectmanager

Als projectmanager is het noodzakelijk om een project stap voor stap uit te stippelen, maar is het minstens zo belangrijk dat je de juiste mensen stimuleert en inspireert. Spreek mensen aan, toon respect, bied een luisterend oor en motiveer ze. De combinatie van een bekwaam projectteam en een helder proces is de sleutel tot succes.

  1. Zorg voor een goede start van het project

Een randvoorwaarde voor ieder succesvol project is de opstartfase. Als de start niet goed is, is het project gedoemd te mislukken. Daarom is het noodzakelijk om vooraf duidelijk te omschrijven wat het einddoel is. Spreek met de stakeholders over de randvoorwaarden: wanneer is het project geslaagd? Wat verwachten ze van het project en waar hechten ze de meeste waarde aan? Zorg voor een goede stakeholder-analyse, waarna je de strategie voor het project kan uitzetten. Door tijd te investeren in de opstartfase, vergroot je de kans op een succesvol project.

  1. Maak een goede planning en schat risico’s in

Het opstellen van een planning is de derde factor voor het slagen van jouw project. Door uit stippelen wanneer wat door wie gedaan moet worden, weet iedereen waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Breng samen de mogelijke risico’s in kaart en bedenk hier eventueel een oplossing voor, door in te schatten welke situaties kunnen gaan uitgroeien tot een probleem. Als ieder teamlid van tevoren weet hoe te handelen in het geval van een probleem, kan dit snel opgelost worden.

  1. Blijf communiceren en houd projectleden scherp

Gedurende het project is het belangrijk om te blijven communiceren met alle teamleden. Dit begint al bij het inventariseren van de communicatiebehoeften van de verschillende stakeholders in de opstartfase. Op deze manier weet je ook welke informatie je dient te ontvangen van o.a. het projectteam. Loop – waar mogelijk – bij de projectleden langs, maar zorg ook voor formele momenten waarin je de lopende zaken met elkaar bespreekt: wat is de voortgang en lukt het iedereen om zich aan de planning te houden? Welke nieuwe risico’s en problemen komen ze tegen en welke acties staan er op de planning?

  1. Sluit het project goed af

Wanneer de projectplanning met goed gevolg is doorlopen en alle vooraf gestelde doelen (in samenwerking met de stakeholders) behaald zijn, is het project geslaagd. Als projectmanager rest je dan nog één belangrijke taak: sluit het project af. Draag het resultaat over en zorg dat het opgevolgd wordt. Evalueer de product- en projectresultaten met de verschillende stakeholders en bedank hen voor hun inzet. Daarnaast zorg je ervoor dat de geboekte successen gedeeld en gezien worden binnen de organisatie.

Verzamel de feedback, trek hier lering uit en deel deze met de mensen uit het projectteam. Wanneer je zorgdraagt voor een goede afsluiting, laat je zien dat je de mening en werkzaamheden van projectleden waardeert en de intentie hebt om het volgende project nog succesvoller te laten zijn. Doe je dit op de juiste manier, dan zorg je ervoor dat mensen bij een volgend project weer onderdeel willen zijn van jouw team.

Volg je op dit moment een opleiding IPMA of PMI® en heb je behoefte aan een training om je voor te bereiden op het behalen van je certificering? Bekijk de pagina’s IPMA certificering of PMI® certificering voor meer informatie.

< Het belang van goede communicatie binnen projecten