Zoek in Google naar het nut van certificering voor projectmanagers en je leest uiteenlopende meningen. Waar de één het behalen van een certificering ziet als een vereiste, stelt de ander dat het – in deze snelle wereld van ‘Agile’ en ‘scrummen’ – verspilling van tijd en geld is. In deze blog lees je over de voordelen van het behalen van een certificering; je wordt er namelijk wel degelijk een betere projectmanager van.

Is een certificering zinloos?

Wij zien en horen regelmatig negatieve uitspraken over de zin en onzin van een projectmanagement certificering. Zo wordt onder andere beweerd dat het behalen van een certificering “verspilde moeite” is, omdat het in de praktijk altijd anders loopt. Een certificering geeft projectmanagers juist een groot voordeel in tijden van verandering. De opgedane kennis van competenties en methodieken stellen een projectmanager in staat om in een veranderende situatie het belangrijke raamwerk van het project niet uit het oog te verliezen en intact te houden.

De voordelen van een certificering

Het behalen van een projectmanagementcertificering maakt jou nog niet meteen een goede projectmanager. Het biedt je echter wèl een aantal voordelen die je kunt gebruiken om te groeien in je rol als projectmanager:

1.   Je hebt kennis van methodieken en best practices

De kennis die je opdoet kun je vertalen naar de praktijk. Dit heeft als grote voordeel dat zowel jij als de organisatie uniformiteit kunt aanbrengen in een project. Zelfs als jouw organisatie volgens een bepaalde methode werkt, geeft een certificering je een nog bredere basis om ieder project een stabiel geraamte te geven. Maar ook de organisatie zal merken dat haar projectmanagers meer op één lijn zitten en, naast dezelfde taal, ook dezelfde processen gebruiken.

2.   Ontwikkel je competenties

Voor een projectmanager zijn kennis van de theorie en methodiek belangrijk, maar gedrags- en contextcompetenties zijn net zo belangrijk. IPMA – en in mindere mate PMI® – richt zich onder andere op het ontwikkelen van deze vaardigheden op het gebied van o.a. zelfreflectie, integriteit, betrouwbaarheid, relaties met projectleden, interne en externe veranderingen en wet- en regelgeving.

Een certificering geeft aan dat jij beschikt over die vaardigheden die cruciaal zijn voor een projectmanager.

3.   IPMA en PMI® zijn wereldwijd erkend

Het behalen van een IPMA- of PMI®-certificering is een waardevolle aanvulling op je cv en daarmee goed voor je verdere carrière. Een dergelijke certificering laat toekomstige werkgevers zien dat je beschikt over de benodigde basiskennis. Ook als je je carrière in het buitenland wilt voortzetten komt een certificering van pas. Hoewel in Europa veel waarde wordt gehecht aan IPMA, zie je daar (net als in de VS en Azië) de belangstelling voor PMI® / PMP toenemen.

Meer informatie

Wil je meer weten over een IPMA- of PMI®-certificering of ben je benieuwd hoe OPTIO jou kan voorbereiden op het behalen ervan? Klik op een van onderstaande links of neem contact met ons op. Bel met 06 5316 9277 of vul het contactformulier in.

< Projectmanagement certificeringssystemen vergeleken: het verschil tussen IPMA en PMI®